UPU ORANICE - TEP
UPU ORANICE - TEP
2005. - 2009.
lokacija
TEP, Oranice, Zagreb, Hrvatska
program
stambena, rekreacijska, obrazovna, poslovna
status
izgrađeno
površina
52000 m2