TEP TEMATSKI PARK
TEP TEMATSKI PARK
2003. - 2004.
lokacija
TEP, Oranice, Zagreb, Hrvatska
program
sportska, rekreacijska
status
natječaj
površina
71000 m2