STAMNENI OBJEKTI SAMOBOR
STAMNENI OBJEKTI SAMOBOR
2011.
lokacija
Samobor, Hrvatska
program
stambena
status
natječaj
površina
1428 m2