STAMBENE ZGRADE DUBRAVA
STAMBENE ZGRADE DUBRAVA
2004. - 2007.
lokacija
Avenija Dubrava, Koledinečka, Zagreb, Hrvatska
program
stambena, poslovna
status
izgrađeno