RADNIČKA BUNIĆEVA
RADNIČKA BUNIĆEVA
2006. - 2007.
lokacija
Radnička cesta 32, Zagreb, Hrvatska
program
stambena, poslovna
status
izgrađeno
površina
26699 m2