programrekreacijska
selected/all
grid/list
6
ELEKTROSTAL SHOPPING CENTAR
2014. - 2015.
poslovna, trgovačka, rekreacijska
projekt
 
SVEUČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ
2011.
stambena, rekreacijska, obrazovna
natječaj
 
UPU MUNJA
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
2006. - 2007.
poslovna, trgovačka, stambena, rekreacijska, obrazovna, sportska
izgrađeno
 
UPU ORANICE - TEP
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
2005. - 2009.
poslovna, stambena, rekreacijska, obrazovna
izgrađeno
 
VRBANI 3
STAMBENO NASELJE
2004.
poslovna, trgovačka, stambena, rekreacijska, sportska
natječaj
 
TEP TEMATSKI PARK
2003. - 2004.
rekreacijska, sportska
natječaj