datum/vrijeme2008programhighrise
selected/all
grid/list
2
POSLOVNA ZGRADA KOLEDOVČINA
2008.
poslovna, highrise
natječaj
 
POSLOVNO HOTELSKI KOMPLEKS SAVSKA
2008. - 2010.
poslovna, ugostiteljska, turistička, highrise
natječaj