SAVSKA OFFICE AND HOTEL COMPLEX
SAVSKA OFFICE AND HOTEL COMPLEX
2008 - 2010
location
Savska Street, Zagreb, Croatia
program
poslovna, ugostiteljska, turistička, highrise
status
natječaj