SAVICA
SAVICA
2012 - 2013
location
Marin Držić Avenue, Zagreb, Croatia
program
poslovna, stambena, ugostiteljska, turistička, highrise
status
natječaj
area
75315 m2